VMconfig field values for payment configuration empty

Started by Swiftblade19, January 16, 2015, 14:30:06 PM

Previous topic - Next topic

Swiftblade19

Greetings,

i have a specefic problem with my payment plugin on VM3. What i want to achieve is getting my configuration of plugin to show current values which are written in database. Previous version of VM up to 2.6 showed these values from db but on VM3 its not really working. Under i will specify my code from xml manifest file.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<extension method="upgrade" version="3.0" type="plugin" group="vmpayment">
    <name>vmPaymentSporoPay</name>
    <creationDate>September 2013</creationDate>
     <copyright>Copyright (C) 2005-2013 holdysoftware. All rights reserved.</copyright>
<author>Team holdysoftware</author>
    <license>http://ec.europa.eu/idabc/eupl.html</license>
    <authorUrl>http://www.holdysoftware.sk</authorUrl>
    <version>1.0.4</version>
     <description>
<![CDATA[
<span style="color: #008000;"><strong>Sporopay platobný plugin pre VirtueMart 3.0.x, Joomla! 3.0.x</strong></span>
<div style="font-weight: normal">
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Základné informácie</strong></span></p>
<ol  style='clear:both'>
<li>SporoPay je produktom Slovenskej Sporiteľne, vďaka ktorému môžu klienti, ktorí majú svoj bankový účet v Slovenskej Sporiteľni uhradiť cenu nákupu v E-SHOPe bankovým prevodom na účet obchodníka, ktorý má rovnako, ako jeho klient účet v Slovenskej Sporiteľni.</li>
<li>Platobný plugin zabezpečuje prenos platobných informácií objednávky z VirtueMartu na platobnú bránu Slovenskej Sporiteľne.</li>
<li>Plugin je potrebné po nainštalovaní aktivovať v časti Rozšírenia - Správca zásuvných modulov - VM Payment Sporopay.</li>
<li>V administrácii VirtueMart otvorte kartu so spôsobmi platby a vytvorte nový spôsob platby (pre Slovenskú Sporiteľňu).</li>
<li>Vyplňte všetky údaje potrebné pre správne fungovanie platobného pluginu.</li>
<li>Plugin je následne pripravený na produktívnu prevádzku.</li>
<li>Verzia Sporopay: 1.0.4</li>
<li>Verzia VirtueMart: 2.0.x</li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Aktualizácie Sporopay</span><br /></strong></p>
<ol>
<li>Môžete si nainštalovať novú verziu priamo cez toto rozhranie. Odinštalácia pôvodného pluginu nie je potrebná. Odporúčame však pre aktualizáciou na novšiu verziu tú povodnú zálohovať.</li>
</ol>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Podpora</strong></span></p>
<ul><li><a target="_blank" href="http://www.holdysoftware.sk/documentation_support/sporopay.pdf">Nápoveda</a></li>
<li><a target='_blank' href='http://www.holdysoftware.sk/documentation_support/plg_virtuemart_sporopay.xml'>Aktualizácie &amp; Sporopay</a></li></ul>
<p>Copyright 2005 - 2013 <a href="http://www.holdysoftware.sk/" title="Navštívte holdysoftware.sk!">holdysoftware.sk</a>.</p>
</div>
]]>
</description>
<files>
<filename plugin="sporopay">sporopay.php</filename>
<filename plugin="sporopay">EPayment.interfaces.php</filename>
<filename plugin="sporopay">EPayment3DesSignedMessage.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">EPaymentDesSignedMessage.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">EPaymentHmacSignedMessage.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">EPaymentMessage.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">ISO4217Currency.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">SporoPayPaymentHttpResponse.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">SporoPayPaymentRequest.class.php</filename>
<filename plugin="sporopay">sporo_pay.php</filename>
<folder>logo</folder>
</files>
<languages>
<language tag="sk-SK">sk-SK.plg_vmpayment_sporopay.ini</language>
<language tag="en-GB">en-GB.plg_vmpayment_sporopay.ini</language>
    </languages>
<scriptfile>script.php</scriptfile>
<config>
<fields name="params">
  <fieldset name="sporopay" addpath="/administrator/components/com_virtuemart/elements">
<field type="vmjpluginwarning" />
<field name="payment_logos" type="vmfiles" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_LOGOS"
description="VMPAYMENT_SPOROPAY_LOGOS_DESC"
directory="/images/stories/virtuemart/payment"
default="default" hide_default="1" hide_none="1"
stripext="0"   exclude="^_" />
<field name="predcislie_sporopay" type="text" default="000000" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_PREDCISLIE" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_PREDCISLIE_DESC" />
<field name="ucet_sporopay" type="text" default="000000" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_UCET" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_UCET_DESC" />
<field name="key_sporopay" type="text" default="" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_KEY" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_KEY_DESC" />
<field name="countries" type="vmcountries"  scope="com_virtuemart" default="" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_COUNTRIES" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_COUNTRIES_DESC"/>
<field name="min_amount" type="text"  label="VMPAYMENT_SPOROPAY_MIN_AMOUNT" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_MIN_AMOUNT_EXPLAIN" />
<field name="max_amount" type="text"  label="VMPAYMENT_SPOROPAY_MAX_AMOUNT" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_MAX_AMOUNT_EXPLAIN" />
<field name="cost_per_transaction" type="text"  label="VMPAYMENT_SPOROPAY_COST_PER_TRANSACTION" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_COST_PER_TRANSACTION_EXPLAIN" />
<field name="cost_percent_total" type="text"  label="VMPAYMENT_SPOROPAY_COST_PERCENT_TOTAL" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_COST_PERCENT_TOTAL_EXPLAIN" />
<field name="tax_id" type="vmtaxes" scope="com_virtuemart"  label="VMPAYMENT_SPOROPAY_TAX" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_TAX_DESC" />
<field name="payment_info" type="textarea" cols="10" rows="10" default="Ďakujeme za realizáciu platby. Vašu objednávku vyexpedujeme čo možno v najkratšom čase." label="VMPAYMENT_SPOROPAY_PAYMENTINFO" description="VMPAYMENT_SPOROPAY_PAYMENTINFO_EXPLAIN" />
  <field name="developed_by" type="spacer" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_DEVELOPED_BY" default="VM Payment plugin SporoPay created by: &lt;a href=&quot;http://holdysoftware.sk/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;holdysoftware.sk&lt;/a&gt; "/>
<field name="contact_email"  type="spacer" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_CONTACT_EMAIL" default="Devoleper e-mail: &lt;a href=&quot;mailto:support@holdysoftware.sk&quot;&gt;support@holdysoftware.sk&lt;/a&gt;"/>
<field name="contrib_version" type="spacer"  label="VMPAYMENT_SPOROPAY_CONTRIB_VERSION" default="Version SporoPay 1.0.4, for VirtueMart 2.0.x"/>
<field name="documentation" type="spacer" label="VMPAYMENT_SPOROPAY_DOC" default="&lt;a href=&quot;http://www.holdysoftware.sk/documentation_support/sporopay.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Documentation&lt;/a&gt;"/>
  </fieldset>
  </fields>
  </config>
<updateservers>               
     <server type="extension" priority="1" name="VM Payment SporoPay Updates"><![CDATA[http://www.holdysoftware.sk/documentation_support/plg_virtuemart_sporopay.xml]]></server>
        </updateservers>
</extension>


Thanks in advance

Swift

GJC Web Design

have u added

function plgVmDeclarePluginParamsShipmentVM3 (&$data) {
      return $this->declarePluginParams ('shipment', $data);
   }

in the php file


<field type="vmjpluginwarning" /> not needed on VM3
GJC Web Design
VirtueMart and Joomla Developers - php developers https://www.gjcwebdesign.com
VM4 AusPost Shipping Plugin - e-go Shipping Plugin - VM4 Postcode Shipping Plugin - Radius Shipping Plugin - VM4 NZ Post Shipping Plugin - AusPost Estimator
Samport Payment Plugin - EcomMerchant Payment Plugin - ccBill payment Plugin
VM2 Product Lock Extension - VM2 Preconfig Adresses Extension - TaxCloud USA Taxes Plugin - Virtuemart  Product Review Component
https://extensions.joomla.org/profile/profile/details/67210
Contact for any VirtueMart or Joomla development & customisation

Swiftblade19

Am i supposed to add it in _constructor of plugin? Btw its not shipment plugin its payment.

Swiftblade19

Sorry for dualpost

Case closed it fixed my problem.
Thanks a lot GJC Web Design

GJC Web Design

oops - yes

should be

function plgVmDeclarePluginParamsPaymentVM3( &$data) {
      return $this->declarePluginParams('payment', $data);
   }

just inside the class
GJC Web Design
VirtueMart and Joomla Developers - php developers https://www.gjcwebdesign.com
VM4 AusPost Shipping Plugin - e-go Shipping Plugin - VM4 Postcode Shipping Plugin - Radius Shipping Plugin - VM4 NZ Post Shipping Plugin - AusPost Estimator
Samport Payment Plugin - EcomMerchant Payment Plugin - ccBill payment Plugin
VM2 Product Lock Extension - VM2 Preconfig Adresses Extension - TaxCloud USA Taxes Plugin - Virtuemart  Product Review Component
https://extensions.joomla.org/profile/profile/details/67210
Contact for any VirtueMart or Joomla development & customisation