Author Topic: Some items are missing in the cart  (Read 3653 times)

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #15 on: December 14, 2019, 01:48:10 am »
I never use Joomla page cache, in a shop.

marvays

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 395
  • richta.cz
 • Skype Name: marvays
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #16 on: December 14, 2019, 08:13:07 am »
I never use Joomla page cache, in a shop.
thank you for your valuable advice. And do you use jotcache?

pinochico

 • 3rd party VirtueMart Developer
 • Full Member
 • *
 • Posts: 1090
  • MiniJoomla
 • Skype Name: support-easysoftware
 • VirtueMart Version: 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #17 on: December 14, 2019, 19:44:26 pm »
Translate for others:

Hi Martin,

the issue of using Joomla's cache related to VirtueMart is even more complicated than Patrick and Jenkhill wrote.
Yes Patrick is right that joomla uses a page-wide and module-level cache.

How Virtuemart works with cache is described on a link from jenkhill - unfortunately this article is old and outdated.
It supposes to disable the use of the cache at the basket module level.

Yes Patrick and Jenkhill do not use Joomla cache or VirtueMart cache because they use super fast hosting servers. However, this is not possible for your clients who pay only a small amount for joomla sites and work on shared Czech hosting. None of your clients pay 20-100 EUR / month for super fast hosting for one e-shop. Therefore, when you disable the cache on joomla and VirtueMart, as you advise, the site will load on this type of hosting 12-18 seconds, which is the standard time for Joomla site. Absolutely unusable on mobile.

At EasySoftware we spent many years developing VirtueMart e-shops in great detail and also developing cache usage (joomla cache, virtuemart cache, jotcache). When you use the joomla cache for the whole page, the cart will stop working, the product detail display will no longer work and the functionality of shopping will be dropped with a minimum quantity, pagination and pagination links will no longer work on the category list,
We solved all these problems because we try to offer solutions at the level of www.alza.cz or www.notino.cz but based on Joomla / VirtueMart.

Jotcache is a partial solution, you need to know how to set up correctly, but unfortunately it cannot work at the level of tag placement in the code (for example, on the product detail to display the number of pieces in stock). We left this solution as inappropriate after two years.

So after years of development and use of VirtueMart e-shops now:
- We use joomla cache with the cart module cache disabled and with our own VirtueMart dynamic cache content plugins - storage, adding to the cart with minimum quantity, paginations ... - we do not offer these plugins for sale.
- We use disabled joomla cache but with virtuemart cache enabled (again our ustom plugins) with the cart module cache disabled and with our own VirtueMart dynamic cache content plugins (also for retrieving information from an online SAP connected system).
- We use (just like Patrick and Jenkhill) disabled joomla cache completely, because we also use super fast servers for some clients.

Unfortunately, even if we sometimes use super fast servers, our clients do not want to wait even 1-2 seconds to load the page. And yet they have 200,000 products on the e-shop and use complex filtering with parameters. That's why we use other content retrieval systems that are not affordable for your client type and we don't offer them for sale:
- We use virtuemart cache (similar to jotcache), on super fast servers with specially modified installation and apache architecture.


To solve this problem, turn off the use of cache. At least for the basket or completely. If you need to have the cache turned on (you need to load the eshop faster) you will also have to solve not only the problem with virtuemart basket, but also generate the cache before displaying it to customers (for example using cron and browsing the whole web content at night). Or move on super fast servers.

Rudolf

Czech only for marvays:

Ahoj Martine,

problematika používání cache na Joomla ve spojení s VirtueMart je ještě trochu složitější než píše Patrick a Jenkhill.
Ano Patrick má pravdu v tom, že joomla používá cache pro celou stránku a cache na úrovni modulů.

Jak pracuje s cache Virtuemart je popsáno na odkazu od jenkhill - bohužel tento článek je starý a neaktuální.
Předpokládá vypnutí použití cache na úrovni modulu košík, nyní nic takové není a je třeba doplnit do nastavení modulu a do kódu.

Ano Patrick a Jenkhill nepoužívají cache pro Joomla nebo jen cache pro VirrtueMart, protože používají super rychlé servery pro hosting. To ale u Vašich klientů, kteří zaplatí za výrobu joomla stránek jen velmi malý obnos a fungují na sdíleném hostingu není možné. Nikdo z vašich klientů pro jeden eshop neplatí 50-100 EUR/měsíc za super rychlý hosting. Proto po vypnutí cache na joomla a VirtueMart, jak Vám radí, se Vám stránky budou načítat na tomto typu hostingu 16-18 sekund, což je standardní doba pro Joomla stránky. Na mobilu absolutně nepoužitelné.

Ve firmě EasySoftware jsme se věnovali mnoho let vývoji eshopů na VirtueMart velice detailně a také vývoji použití cache (joomla cache, jotcache). Jakmile použijete cache joomla pro celou stránku, absolutně přestane fungovat košík, na detailu produktu přestane fungovat zobrazení počtu kusů skladem a vypadne funkcionalita nakupování po minimálním množství, na výpise kategorie přestane fungovat paginace a odkazy v paginaci, zobrazení počtu ks produktů a další problémy
Všechny tyto problémy jsme řešili, protože se snažíme nabízet řešení na úrovni www.alza.cz nebo www.notino.cz, ale založené na Joomla/VirtueMart.

Jotcache je částečné řešení, musíte umět správně nastavit, bohužel neumí pracovat na úrovni umístění značky v kódu (například na detailu produktu pro zobrazení počtu ks na skladě). Toto řešení jsme po dvou letech opustili jako nevhodné.

Takže po letech vývoje a používání eshopů na VirtueMart nyní:
- Používáme zapnutou stránkovou joomla cache s vypnutou cache pro modul košík a s vlastními pluginy pro dynamický obsah VirtueMart - skladovost, přidání do košíku po minimálním množství, paginace... - tyto pluginy nenabízíme k prodeji.
- Používáme vypnutou joomla cache se zapnutou virtuemart cache (opět vlastní pluginy) s vypnutou cache pro modul košík a s vlastními pluginy pro dynamický obsah VirtueMart (také pro načítání informací z online napojeného systému SAP).
- Používáme (stejně jako Patrick a Jenkhill) vypnutou joomla cache úplně, protože také používáme u některých klientů super rychlé servery.

Bohužel i když používáme někdy super rychlé servery, naši klienti nechtějí čekat ani 1-2 sekundy na načtení stránky. A přitom mají na eshopu 200 000 produktů a používají složité filtrování s parametry. Proto používáme i další systémy pro urychlení načtení obsahu, které jsou ale pro Váš typ klientů cenově nedostupné a my je nenabízíme k prodeji:
- Používáme zapnutou virtuemart cache (obdoba jotcache), na super rychlých serverech se speciálně upravenou instalací a architekturou apache.


Pro Vaše řešení problému je vypnout použití cache. Minimálně pro košík nebo úplně. V případě nutnosti mít cache zapnutou (potřebujete načítat eshop rychleji) budete muset také řešit nejenom problém s virtuemart košíkem, ale i vygenerování cache před zobrazením pro zákazníky (například pomocí cronu a procházení celého obsahu webu v nočních hodinách).
www.minijoomla.org  - new portal for Joomla!, Virtuemart and other extensions
XML Easy Feeder - feeds from products, orders and database table
Virtuemart Email Manager - customs email templates

marvays

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 395
  • richta.cz
 • Skype Name: marvays
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #18 on: December 14, 2019, 21:32:06 pm »
Vyčerpávající zpověď. Díky za objasnění situace.

Jako ideální řešení mi vyšlo vypnutí cache v joomle. Pro eshopy už dávno nepoužívám wedos, tak mi ve výsledku web běží stejně rychle, jako když byla zapnutá. Stejně si myslím, že zrovna u VM je důležitá spíš rychlost databáze.

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #19 on: December 14, 2019, 23:38:56 pm »
pinochico, i run shops without cache and don't need more then 500ms to render a page with 10€ hosting maximum per momnth.
For little shop i use hosting for 5€
This is possible using PHP7 + and a good hosting.

For very big shops having more then 100 orders / day, i use cloud servers for 50€ and cloud flare and load in 300ms.
I never have shop that cost more then 1 or 2% of the estimate customer profit.

pinochico

 • 3rd party VirtueMart Developer
 • Full Member
 • *
 • Posts: 1090
  • MiniJoomla
 • Skype Name: support-easysoftware
 • VirtueMart Version: 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #20 on: December 15, 2019, 06:56:26 am »
Patrick, can you send me sample pls?

Thanks

Rudolf
www.minijoomla.org  - new portal for Joomla!, Virtuemart and other extensions
XML Easy Feeder - feeds from products, orders and database table
Virtuemart Email Manager - customs email templates

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #21 on: December 15, 2019, 20:27:13 pm »
A sample of what ?

pinochico

 • 3rd party VirtueMart Developer
 • Full Member
 • *
 • Posts: 1090
  • MiniJoomla
 • Skype Name: support-easysoftware
 • VirtueMart Version: 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #22 on: December 16, 2019, 05:12:44 am »
Quote
pinochico, i run shops without cache and don't need more then 500ms to render a page

Quote
For very big shops having more then 100 orders / day, i use cloud servers for 50€ and cloud flare and load in 300ms.

A sample eshop which render 300-500ms of page :)
www.minijoomla.org  - new portal for Joomla!, Virtuemart and other extensions
XML Easy Feeder - feeds from products, orders and database table
Virtuemart Email Manager - customs email templates

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #23 on: December 16, 2019, 13:15:47 pm »
for eg. https://pieces-rieju.com/
It run on a 5€ server and load in 500 to 900ms and have many customers, 9206 products and 4240 categories.

marvays

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 395
  • richta.cz
 • Skype Name: marvays
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #24 on: December 16, 2019, 14:09:07 pm »
Very fast! But "welcome back in the nineties" template :)

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #25 on: December 16, 2019, 17:00:10 pm »
Very fast! But "welcome back in the nineties" template :)
I never chose the design, i'm coder not designer. But i have customer with design from the 80s(And some are not responsive), i advise the customers, but i respect customer choices.

marvays

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 395
  • richta.cz
 • Skype Name: marvays
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #26 on: December 16, 2019, 18:11:38 pm »
joke

pinochico

 • 3rd party VirtueMart Developer
 • Full Member
 • *
 • Posts: 1090
  • MiniJoomla
 • Skype Name: support-easysoftware
 • VirtueMart Version: 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #27 on: December 16, 2019, 19:41:27 pm »
Patrick:

Thanks, I put this eshop and my eshop to test, but I can't find load in to 900ms. Is my test wrong?
www.minijoomla.org  - new portal for Joomla!, Virtuemart and other extensions
XML Easy Feeder - feeds from products, orders and database table
Virtuemart Email Manager - customs email templates

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #28 on: December 16, 2019, 23:54:11 pm »
How you test it ?
If you use a test a european site from australia. You get 3 to 10 Secondes more to load
Same from america Europa 1 to 5 secondes more.
So use a proper test tools. it's not slow, but not optimised(i dont full manage it)
Your test is about page loading or page speed ? Because page speed have nothing to do with the hoster
If you want a real fast site, check my own shop.

Studio 42

 • Contributing Developer
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 4436
 • Joomla & Virtuemart developper
  • Studio 42 - Virtuemart & Joomla extentions
 • VirtueMart Version: 2.6 & 3
Re: Some items are missing in the cart
« Reply #29 on: December 17, 2019, 00:07:55 am »
Attached same test from pingdom australia.